W podręczniku Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje w trzech częściach omówiono m.in.:

  • zagadnienia ogólne, w szczególności dotyczące przedsiębiorców i ich zasad uczestnictwa w obrocie gospodarczym,
  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe),
  • podstawowe umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym.

Materia objęta zakresem opracowania jest bardzo obszerna. Mimo to Autorzy – biorąc pod uwagę założenie, że książka będzie wykorzystywana nie tylko na kierunkach magisterskich, lecz także licencjackich – dążyli do maksymalnej zwięzłości tekstu, dokładając równocześnie starań, aby fakt ten nie miał negatywnego wpływu na poziom merytoryczny.

Książka zawiera niezbędne informacje, a jednocześnie ma służyć jako baza dla własnych przemyśleń, zachęcając do podjęcia prób rozwiązania kwestii kontrowersyjnych, wskazując kierunki myślenia i sposoby dojścia do własnych konkluzji.