\n\nCelem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. \n\nAutorzy omówili m.in. takie zagadnienia, jak: • praca zarobkowa a prawo do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, • prawo do renty i emerytury a przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, • rozwój modelu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, • pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty jako zadanie gminy, • nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z polityką socjalną. Opracowanie jest wprowadzeniem do rozważań na temat oczekiwań, jak i rzeczywistości, w której funkcjonują wspólnoty samorządowe i ich członkowie. Artykuły zawarte w monografii powstały na podstawie referatów i dyskusji przeprowadzonej w trakcie XVI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.\n\n\n\n\n\n\n \n\nKsiążka przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych.