Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia jak:

• odpowiedzialność za wspólnotę samorządową,

• model partycypacji w samorządzie terytorialnym,

• odpowiedzialność finansowa za realizację zadań publicznych, a także

• kształtowanie ładu przestrzennego w gminie.

W opracowaniu wskazano również możliwe interpretacje przepisów prawa, a także szeroko przeanalizowali rozstrzygnięcia sądów oraz organów administracji publicznej, zakreślając tym samym dominujące linie orzecznicze. W opracowaniu ujęto zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie XVI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych.