Książka obejmuje zagadnienia dotyczące ustrojów ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, pozostawania małżonków w orzeczonej lub umownej separacji, rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

W opracowaniu autorka w formie pytań i odpowiedzi przedstawia szczegółowo problematykę kształtowania się stosunków majątkowych małżeńskich w oparciu o praktykę orzeczniczą. Udziela wskazówek na występujące w praktyce problemy, zarówno te rozstrzygnięte, a przede wszystkim jeszcze niewyjaśnione w orzecznictwie. Ponadto w książce zostały zamieszczone wyciągi z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodekus postępowania cywilnego i Prawa o notariacie.

Publikacja zainteresuje prawników praktyków specjalizujących się w tematyce prawa rodzinnego: sędziów, adwokatów, radców prawnych.