W publikacji „Wzory dokumentów dla placówek medycznych. Dokumentacja

medyczna, ochrona danych osobowych, prawa pacjenta” jest 80 wzorów dokumentów wykorzystywanych przez personel medyczny. Niektóre z nich są wypełnione przykładowymi danymi oraz zawierają wyjaśnienia, jak je prawidłowo uzupełniać.

Książka skupia się na kilku najważniejszych działach tematycznych. Są to:

• dokumentacja medyczna,

• ochrona danych osobowych,

• prawa pacjenta,

• e-zdrowie.