Kultura kulinarna – jedzenie i sposób jego przyrządzania – jest do dziś bardzo istotnym elementem tożsamości żydowskiej: umacnia poczucie przynależenia do wspólnoty, jednocześnie też stanowi o odrębności Żydów. Kuchnia żydowska, kształtowana na przestrzeni tysiącleci w różnych lokalizacjach geograficznych, jest bardzo różnorodna. Publikacja, która towarzyszy wystawie „Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest więc zarówno opowieścią o żydowskim jedzeniu, jak i o żydowskiej religii, kulturze i historii. W książce zamieszczonych zostało też 14 przepisów na najbardziej znane dania aszkenazyjskie i sefardyjskie.