Praca jest przeglądem zainteresowań badawczych i zrealizowanych badań dotyczących szerszego spektrum ekonomicznych problemów turystyki. Nie ma charakteru monograficznego. Jest przeznaczona dla czytelnika, który zna podstawy ekonomiki turystyki i przedsiębiorstwa turystycznego. Całość prezentowanych w pracy zagadnień można podzielić na 4 grupy: - grupa pierwsza dotyczy relacji turystyki do zmieniającego się pojęcia i sposobu wykorzystania czasu; - grupa druga dotyczy problematyki zarządzania turystyką w ujęciu przestrzennym i to zarówno na obszarach niezurbanizowanych, jak i miejskich; - grupa trzecia dotyczy uwarunkowań rozwoju produktów turystycznych; - grupa czwarta dotyczy problematyki przedsiębiorstw. Ważne miejsce zajmują tu badania nad przedsiębiorczością w polskim sektorze turystycznym.