ISBN:9788323124368

Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie

Autor: Ditta Baczała, Marzenna Zaorska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Problematyka niepełnosprawności ludzkiej od stuleci cieszy się słusznym, poważnym, ukierunkowanym na konkretne cele strategiczne, aczkolwiek momentami skrajnie odmiennym zainteresowaniem wielu dyscyplin wiedzy. Ten stan rzeczy wynika z wielorakich motywacji oraz korelacji o charakterze historycznym, aktualistycznym, społeczno-kulturowym, naukowo-technicznym, etyczno-moralnym oraz racjonalistycznym. Na przestrzeni dziejów ludzkości stosunek do osoby z niepełnosprawnością, jej problemów organiczno-funkcjonalnych i możliwości rozwojowych był zróżnicowany, nawet eksterminacyjny, na ogół jednak izolacyjno-stygmatyzujący połączony z etykietowaniem oraz równie często z „delfickim" wyrokowaniem o jej predyspozycjach, indywidualnych zasobach, perspektywach na przyszłość i prawach obywatelskich w korelatach - na ogół - ograniczoności. Mimo obecności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie od zarania dziejów ludzkości, dopiero XX wiek przyniósł nastawienia zorientowane na opiekę, rehabilitację, edukację, wsparcie w dążeniach do samodzielności oraz integrację ze społeczeństwem subiektywnie oceniającym siebie jako „normalne" - pełnosprawne. Szczególnie ostatnie dziesięciolecia mogą być postrzegane jako te, które charakteryzują się pozytywnymi intencjami w uznawaniu praw jednostek z niepełnosprawnością: do rozwoju zgodnego z możliwościami, do pomocy, poszanowania ogólnospołecznego, godnej egzystencji osobistej, zawodowej i społecznej. Zauważono również nadrzędność wpływów środowiskowych w obszarze jakości życia osoby niepełnosprawnej, nad wpływami uszkodzonej organiki.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Ditta Baczała - inne e-booki

Marzenna Zaorska - inne e-booki

E-booki podobne do "Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie"