Migracja stanowi jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XX i XXI w. Stąd wielość narracji migracyjnych, czyli opowieści o przemianach tożsamości podmiotu, o zawłaszczaniu bądź oswajaniu miejsc zagospodarowanych wcześniej przez Innych, o warunkach powstania tychże narracji. Publikowane w tym tomie studia oraz interpretacje stanowią próbę zgłębienia tej tematyki – opisu zjawisk takich jak migracje spowodowane wybuchem i skutkami II wojny światowej, doświadczenia migracyjne kobiet oraz Żydów.
Książka zawiera teksty dyskutowane na drugiej konferencji zorganizowanej przez Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 5–6 maja 2011 r. Celem dyskusji była kontynuacja systematycznej refleksji nad obszernym polem zagadnień łączących się ze sposobami, jakimi ludzie radzą sobie z opresywnymi, kryzysowymi doświadczeniami, takimi jak polskie dwudziestowieczne migracje.