ISBN:9788325567798

Prawna koncepcja zamówienia publicznego

Autor: Marek Szydło

Wydawnictwo: C. H. Beck

Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw. dr hab. Marka Szydło stanowi analizę poszczególnych elementów prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, którymi są:

 • cele zamówienia publicznego, które to cele są jednocześnie celami całego prawnego reżimu zamówień publicznych;
 • podmioty zamówienia publicznego, tj. zamawiający oraz wykonawcy, publiczne podmioty weryfikujące działalność podmiotów zamówienia publicznego, czyli organy publicznego nadzoru nad rynkami zamówień publicznych, a także organy rozstrzygające spory prawne pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami;
 • przedmiot oraz treść zamówienia publicznego;
 • metoda regulacji zamówienia publicznego.

Autor, w niniejszej pracy, w oparciu o powyżej przedstawione elementy prawnej konstrukcji zamówienia publicznego, dokonał analizy kryteriów, za pomocą których można stwierdzić, czy dane zmówienie publiczne ma charakter publicznoprawny czy też prywatnoprawny.

Rozważania zawarte w monografii pozwalają na odniesienie oraz zastosowanie ich do wszelkich porządków prawnych – krajowych i/lub ponadnarodowych – regulujących instytucję zamówień publicznych. Równocześnie w celu uczynienia rozważań w prezentowanej pracy bardziej konkretnymi i dającymi się praktycznie wykorzystać, twierdzenia ilustrowane są odwołaniami do konkretnych przykładów normatywnych, czerpanych zwłaszcza z prawa polskiego oraz z prawa Unii Europejskiej.

Analiza pojęcia zamówienia publicznego jest szalenia ważna dla praktyki udzielania zamówień publicznych. W praktyce bowiem nie do końca wiadomo, gdzie są granice poszczególnych zamówień publicznych i czy dwie lub więcej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią jedno zamówienie publiczne czy też dwa lub więcej odrębnych zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe dla praktyki, zwłaszcza z uwagi na zakaz dzielenie zamówienia publicznego na części.

W niniejszej monografii została dokonana analiza instytucji prawnych zawartych w nowych unijnych dyrektywach o zamówieniach publicznych przyjętych 26.2.2014 r., które Polska musi wdrożyć do 18.4.2016 r.

Czytelnik w kolejnych rozdziałach ma możliwość zapoznania się z takimi zagadnieniami jak m.in.:

 • efektywność ekonomiczna dokonywanych w ramach zamówień publicznych zakupów;
 • sprawiedliwość proceduralna postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego;
 • instytucje zamawiające jako podmioty zamówienia publicznego;
 • wykonawcy jako podmioty zamówienia publicznego;
 • treść zamówienia publicznego – szczególne obowiązki wykonawcy oraz jego wynagrodzenie;
 • metoda regulacji zamówienia publicznego;
 • zastosowanie kryteriów podziału na prawo publiczne i prywatne do zamówień publicznych.

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa zamówień publicznych, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę, a także urzędników zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedsiębiorców.

Najlepsza cena: eBookpoint
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.40 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 73.33 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 66.00 zł
(dla stałych klientów)
73.33 zł ebookpoint.pl
pdf
73.76 zł gandalf.com.pl
pdf
84.55 zł swiatebookow.pl
pdf
89.00 zł virtualo.pl
pdf
  53.40 zł
w programie Nexto Premium
89.00 zł nexto.pl

Marek Szydło - inne e-booki

E-booki podobne do "Prawna koncepcja zamówienia publicznego"