W osiemnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Istotne zmiany stanu prawnego wynikały przede wszystkim z wejścia w życie ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) i ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz neiktórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Książka ,,Prawo handlowe" składa się z trzech części, z których:

  • pierwsza omawia zagadneinia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestncitwa w obrocie gospodarczym;
  • druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym. m.in. Spółki handlowe, EZIG, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorców zagranicznych i instytucje non for profit;
  • trzecia zawiera ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposobów nawiązywania stosunków, a także opisy różnych nazwanych i nienawanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.