"Kenneth J. Arrow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zwraca uwagę na to, że problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece zdrowotnej, są bardziej złożone niż w innych dziedzinach gospodarki.[...]"

Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:

  • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
  • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
  • rachunek kosztów w zarządzaniu
  • projektowanie i wdrażanie budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej
  • liczenie kosztów w organizacji medycznej oraz źródła nieodpowiedzialności kosztów
  • farmakoekonomika racjonalizacji kosztów szpitala.

Książka jest adresowania przede wszystkim do dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, dyrektorów ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy i pielęgniarek zainteresowanych tematyką zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, studentów zarządzania opieką zdrowotną.