ISBN:9788326934216

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r.

Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:

 • odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,

 • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,

 • powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,

 • zasad zatrzymania wadium,

 • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także modyfikacji zasad dotyczących ustalania przez zamawiających rażąco niskiej ceny. • Ustawa Prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r., dzięki wyróżnieniu wszystkich znowelizowanych przepisów, ułatwi pracę wszystkim osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi.

  Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

  Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

  Opracowanie zbiorowe - inne e-booki

  E-booki podobne do "Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r."