ISBN:9788364953620

Dręczenie szkolne. Społeczno-ekonomiczna analiza zjawiska

Autor: Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej dorobek naukowy jest efektem działalności badawczej prowadzonej w dwóch obszarach tematycznych, jakimi są przemoc rówieśnicza i szkolne środowisko uczenia się. Jest autorką licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz współautorką monografii Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Ma w swoim dorobku wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych.

[…] szkolne dręczenie jest zjawiskiem, obok którego z oczywistych względów nikt nie powinien przejść obojętnie. Sam jednak sprzeciw – nawet radykalny i podyktowany niepodważalnymi ocenami moralnymi – ma skutki ograniczone, jeżeli obok niego nie pojawia się świadomość wielorakich uwarunkowań tego zjawiska wraz ze zrozumieniem rządzących nim mechanizmów i prawidłowości. W recenzowanej pracy można doszukać się elementów równoważących chłodny ogląd z aksjologicznie zaangażowanym stosunkiem do bullyingu, bo tak, jak nie wystarczy jedynie poznać i zrozumieć to zjawisko, by je eliminować, tak nie wystarczy sam nawet żarliwy sprzeciw, jeśli nie jest on oparty na rzetelnym i pogłębionym jego racjonalnym poznaniem. Postawione przed pracą cele Autorka osiągnęła i rzetelnie udokumentowała prowadzącą do konkluzji drogę. Pracę charakteryzuje ponadto klarowny, uporządkowany wywód, troska o warstwę terminologiczną i – co się z tym wiąże – precyzja języka. Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego

[…] recenzowana praca posiada wiele walorów: - dotyczy bardzo ważnego społecznie zagadnienia dręczenia szkolnego wśród dzieci i młodzieży; - jest niezwykle udaną próbą uporządkowania wiedzy o analizowanym zjawisku, odwołuje się do bogatej światowej i polskiej znaczącej literatury przedmiotu; zawiera wnikliwą analizę zjawiska prezentując jednocześnie, co szczególnie cenne, stanowisko własne Autorki; - będzie niezwykle cennym źródłem dla poszukiwania inspiracji naukowych wielu młodych badaczy mierzących się ze zjawiskiem na gruncie pedagogiki, psychologii, socjologii; - ma przesłanie aplikacyjne, wskazuje bowiem główne kierunki oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z przeprowadzonych analiz. Rzetelna, światowa wiedza zaprezentowana w pracy, oryginalne podejście Autorki do analizowanego problemu, jego znaczenie dla rozwoju nauki i praktyki pedagogicznej dowodzą, że praca zasługuje na publikację i popularyzowanie w środowisku akademickim. Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Grażyny Poraj

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.14 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 25.50 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
30.00 zł litres.pl
mobi epub
25.57 zł ebuczek.pl
pdf
25.50 zł vagabook.pl
pdf
26.42 zł gandalf.com.pl
pdf
26.70 zł swiatebookow.pl
pdf
27.00 zł zinamon.pl
pdf
30.00 zł ibuk.pl

E-booki podobne do "Dręczenie szkolne. Społeczno-ekonomiczna analiza zjawiska"