Dręczenie szkolne. Społeczno-ekonomiczna analiza zjawiska

Autor: Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej dorobek naukowy jest efektem działalności badawczej prowadzonej w dwóch obszarach tematycznych, jakimi są przemoc rówieśnicza i szkolne środowisko uczenia się. Jest autorką licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz współautorką monografii Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Ma w swoim dorobku wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych.

[…] szkolne dręczenie jest zjawiskiem, obok którego z oczywistych względów nikt nie powinien przejść obojętnie. Sam jednak sprzeciw – nawet radykalny i podyktowany niepodważalnymi ocenami moralnymi – ma skutki ograniczone, jeżeli obok niego nie pojawia się świadomość wielorakich uwarunkowań tego zjawiska wraz ze zrozumieniem rządzących nim mechanizmów i prawidłowości. W recenzowanej pracy można doszukać się elementów równoważących chłodny ogląd z aksjologicznie zaangażowanym stosunkiem do bullyingu, bo tak, jak nie wystarczy jedynie poznać i zrozumieć to zjawisko, by je eliminować, tak nie wystarczy sam nawet żarliwy sprzeciw, jeśli nie jest on oparty na rzetelnym i pogłębionym jego racjonalnym poznaniem. Postawione przed pracą cele Autorka osiągnęła i rzetelnie udokumentowała prowadzącą do konkluzji drogę. Pracę charakteryzuje ponadto klarowny, uporządkowany wywód, troska o warstwę terminologiczną i – co się z tym wiąże – precyzja języka. Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego

[…] recenzowana praca posiada wiele walorów: - dotyczy bardzo ważnego społecznie zagadnienia dręczenia szkolnego wśród dzieci i młodzieży; - jest niezwykle udaną próbą uporządkowania wiedzy o analizowanym zjawisku, odwołuje się do bogatej światowej i polskiej znaczącej literatury przedmiotu; zawiera wnikliwą analizę zjawiska prezentując jednocześnie, co szczególnie cenne, stanowisko własne Autorki; - będzie niezwykle cennym źródłem dla poszukiwania inspiracji naukowych wielu młodych badaczy mierzących się ze zjawiskiem na gruncie pedagogiki, psychologii, socjologii; - ma przesłanie aplikacyjne, wskazuje bowiem główne kierunki oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z przeprowadzonych analiz. Rzetelna, światowa wiedza zaprezentowana w pracy, oryginalne podejście Autorki do analizowanego problemu, jego znaczenie dla rozwoju nauki i praktyki pedagogicznej dowodzą, że praca zasługuje na publikację i popularyzowanie w środowisku akademickim. Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Grażyny Poraj

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.13 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 24,90

Formaty Cena Księgarnia
pdf
24,90 zł vagabook.pl
pdf
25,44 zł gandalf.com.pl
pdf
27,00 zł zinamon.pl
pdf
27,00 zł swiatebookow.pl
pdf
27,00 zł ravelo.pl

E-booki podobne do "Dręczenie szkolne. Społeczno-ekonomiczna analiza zjawiska"