Czytając tę książkę, masz możliwość odkrycia tajników zasad pracy z energią swojego wnętrza, która transponowana, będzie mogła oddziaływać wprost z Twojego wnętrza na Twój zewnętrzny świat. Odkryjesz sekrety uzdrawiania duszy i ciała poprzez zasady psychologii kwantowej. Dowiesz się, jak wykorzystać tę wiedzę do podejmowania ważnych życiowych decyzji, do odzyskania zdrowia, poprzez uzdrawianie przeszłości i teraźniejszości, a także do planowania przyszłości. Poznasz naturalne techniki, terapie, afirmację i medytacje, które ułatwią Ci otwarcie się na intuicję, tworzenie pięknych sytuacji i rzeczy oraz na odczuwanie sercem. Odkryjesz swój kwantowy umysł i wykorzystasz go do wydobywania ze swojej podświadomości głęboko schowanych tam marzeń. Poczujesz jak świadomość i podświadomość współpracują ze sobą, wpływając na Twoją rzeczywistość. Przeciętny człowiek żyje bez świadomości tego wszystkiego , bez świadomości mocy rodowych korzeni, bez wiedzy na temat energetycznych praw i nie zastanawia się, skąd jego ciało czerpie energię. Często nie wie, kim jest i nie wie, kto w jego ciele oddycha. Także nie rozumie mechaniki kwantowego FLOW "soków życia", płynących w jego wnętrzu. W efekcie nieświadomych działań i przesilenia energetycznego, do jakiego często dopuszcza człowiek w swoim życiu, energia w pewnym momencie wybija go z ciągłego biegu i kieruje do "Źródła". W czasie pazy jak bywa w muzyce, w czasie zimowej pory życia jak bywa w naturze, podczas ciszy w swoim wnętrzu, człowiek będzie potrzebował porozumieć się sam ze sobą i zastanowić nad swoim losem, co dalej robić. Jednak czy wie, jak sobie z tym, poradzić? Czy nie będzie w lęku i strachu? Zamiast lęku i strachu lepiej budować w sobie harmonię, bezpieczeństwo, pokój i spokój, w jedności z miłością, wchodząc w trenscendentny stan i transerfując w rzeczywistości na inną linię życia - na "falę szczęścia". Transcendentny to inaczej wymykający się zwykłemu ludzkiemu logicznemu umysłowi i jego perspektywie patrzenia na rzeczywistość świata zewnętrznego oraz ziemskiemu doświadczeniu człowieka. Określenie "transcendentny" dotyczący apriorycznych form poznania, teoretycznie wykraczających poza przedmiot i treść poznania. To wykraczający poza zasięg przeciętnej ludzkiej percepcji stan, przy pomocy podstawowych pięciu zmysłów. Odnosi się do warunków poznania pełnej rzeczywistości poznawczej tzn. prawdy absolutnej, pojmowanej uniwersalnie przez wszystkie podmioty poznawcze. Transcendentny w rozumieniu, jako nie do sklasyfikowania, nienamacalny, niedoświadczalny i niepoznawalny, przy użyciu dostępnych środków naukowych. Innymi słowy "transcendentny" dotyczy istnienia poza granicami bytu lub poza granicami ludzkiego poznania. I taka jest droga do przestrzeni Kroniki Akaszy, gdzie Bóg i człowiek, świat i społeczeństwo, w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości, tworzą pierwotną wspólnotę istnienia. Odtąd twój wgląd w swoje wnętrze poprzez pole Kroniki Akaszy, stanie się wglądem w całość egzystencji. Już teraz nie jesteś oddzielony od duchowości, nie jesteś rozdzielony pomiędzy ziemską przestrzeń percepcji a percepcję częstotliwości odczuwanej duszą. Jesteś trójcą umysłu, ciała i ducha. Jako człowiek, znalazłeś swoje korzenie, korzenie swoich odległych przodków żyjących bliżej natury i odczuwających boską energię świata. W księdze 5 serii "Kwantowa Moc Uzdrawiania", poruszane są zagadnienia techniczne dotyczące rytuałów i modlitw wprowadzających do Kroniki Akaszy oraz zamykających za nami przestrzeń portalu wszechświata. Dotyczy ona otwarcia portalu Biblioteki Kroniki Akasza. Omawiane są tu najistotniejsze kolejne kroki po to, aby odczyt z Kroniki Akaszy był czysty, bez naleciałości myślowych, schematów i przekonań osoby, będącej przekaźnikiem - MEDIUM. Omawiane dodatkowo medytacje i specjalne modlitwy w celu łączenia się z boska energią, pomogą w przyspieszonym tempie oczyścić się z negatywnych energii codzienności i wejść w czystą aurę wibracji jedności, miłości i spokoju w sobie, co będzie odbijało się w zwierciadle wszechświata. To co mamy w sobie emanuje na zewnątrz, zatem najważniejsze jest aby należycie zadbać o siebie i swoje czyste, niczym nie zakłócone wibracje. Ważne aby utrzymywać synchroniczność ze światem zewnętrznym. Oznacza to, że wszystko, co dzieje się wewnątrz człowieka, wpływa na jego zewnętrzną rzeczywistość. W księdze tej jest również mowa o kontaktach z duchowymi istotach w formie przewodników duchowych, zwanych też mistrzami, którzy przekazują człowiekowi informacje. Kim oni są? Są to istoty pomagające nam zrozumieć duchową podróż. Czasem zadają pytania, zanim odpowiedzą, czasem tylko uśmiechają się lub wskazują gestem kierunek. Uważa się, iż mogą to być dawne postacie filozofów grackich, mędrcy wschodu, duchowi przewodnicy, Aniołowie, a nawet stare dusze, bogate w doświadczenie życia tu na Ziemi, które osiągnęły już swój rozwój duchowy na najwyższym poziomie. Ich istotą działania jest pomóc nam w odkrywaniu głębi zadawanych pytań, w dostrzeganiu symboli, obrazów, dźwięków, czy słów i umiejętności radzenia sobie w duchowym świecie energii. Te duchowe istoty nie ingerują w nasze doświadczenia. Ich zadaniem jest wspieranie nas z daleka, wierząc w naszą własną mądrość oraz moc. Zawsze pozostawiają człowiekowi wolną przestrzeń do działania, aby samodzielnie wyciągał wnioski z własnych lekcji. Nie krytykują, nie porównują, nie oceniają, nie osądzają ani nie obwiniają. To właśnie jest miłość bezwarunkowa. Działają w ciszy i jakby niezauważone, jedynie wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności. Mistrzowie i Nauczyciele uczą nas życiowych doświadczeń, wskazując dalsze drogi duchowego rozwoju. W drodze tej towarzyszą nam Przewodnicy, którzy są istotami światła, a także naszymi przodkami. Wspierają i nawigują, podpowiadają i chronią podczas życiowych wyzwań. Są z nami często podczas podejmowania ważnych decyzji. W akcie Otwierania Kroniki Akaszy, w całym procesie wychodzenia poza "logiczny umysł", współuczestnictwo ze Stwórcą w morficznym polu energii, wyraźne usuwa człowieka z przyziemnego poziomu świeckiej egzystencji, ustanawiając go reprezentantem "Universita Dei" w jego egzystencji, we wszystkich wcieleniach. Tym samym, człowiek staje się uczestnikiem całego świata Stwórcy. Z książki dowiesz się, że to nie tylko "logiczny umysł" ani nie ciało składa się na egzystencje człowieka, lecz przede wszystkim energia - coś, co wykracza daleko poza wszelkie dualizmy - cielesny i duchowy, coś, co w transcendentalnym ZEN, zwane jest bhagavat. Kiedy dostąpisz punktu spotkania się głębi i "nieba" tam, gdzie umieszczona jest czakra szyszynki, możesz rozejrzeć się po całym Wszechświecie. Nie mniej jednak droga do tego miejsca, jest tylko jedna - poprzez uzdrawianie cielesne i duchowe czakr, poprzez czakrę "Głowa Boga", aż do "Pola Punktu Zerowego" - do własnego Źródła - do "Świątyni Wszechwiedzy" - do Biblioteki Kroniki Akaszy.