Przestępczość jako zbiór czynów zabronionych pod groźbą kary, stanowi od dziesięcioleci jeden z wielu problemów badawczych prowadzonych przez instytucje naukowe, jak również służby porządku publicznego. Badania nad tego rodzaju zjawiskiem wymagają pewnego usystematyzowania i wskazania obszarów, których zagrożenia mogą dotykać w większym lub mniejszym stopniu. Zmieniające się na przestrzeni lat metody działania sprawców, wykorzystywane narzędzia, miejsca zbycia łupów lub pojawienie się nowych scen kryminalnych tj. cyberprzestrzeni nakładają na badaczy nowe wyzwania i zadanie poszukiwania rozwiązań niosących za sobą projekty zmian prawa i działania służb porządku publicznego. Aby przybliżyć działalność służb w potocznie określanym procesie wykrywczym, uwzględniając doświadczenie zawodowe, we wstępie omówię przykład działania Policji. (...) Niniejsze opracowanie stanowi zbiór informacji w obszarze badań nad przestępczością. Zebrane pojęcia, stanowiące elementy jednostkowych przedmiotów myślowych, pozwoliły na opracowanie analizy prawnej w zakresie kompetencji przysługujących konkretnym służbom lub jednostkom naukowym, a jednocześnie posłużyły do przedstawienia norm i uprawnień tych instytucji w procesie analizy zdarzeń przestępczych. Autor przybliżył szczegółowe rozwiązania zastosowane w badaniach nad przestępczością, omawiając za znanymi badaczami w tej dziedzinie, metody badawcze stosowane we współczesnym świecie nauki. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobyte w trakcie dwudziestopięcioletniej służby funkcjonariusza Policji oraz równolegle z zawodem policjanta wykonywanej od trzynastu lat, pracy naukowo badawczej w uczelniach wyższych naszego kraju zaowocowały wydaniem trzech monografii i cyklu artykułów w obszarze nauk o bezpieczeństwie obejmujących przede wszystkim proces wykrywania sprawców przestępstw. Fragment wstępu