Socjologowie omawiają badania religijności przeprowadzone w obu krajach, ukazują rezultaty tych badań i sygnalizują konsekwencje prezentowanych postaw.