Praca przedstawia opis realizacji projektów architektoniczno-budowlanych i krajobrazowych z wykorzystaniem nowoczesnego programu komputerowego ArchiCAD. Zachodzące zmiany we współczesnym budownictwie wymagają nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań. Projektanci, inżynierowie budownictwa, architekci wciąż pracują nad wykreowaniem nowoczesnego budownictwa i interesujących przestrzeni miejskich. Prezentowany program jest systemem, który zakresem swoich możliwości obejmuje cały proces projektowania określonego obiektu. W poszczególnych rozdziałach opisano przebieg procesu projektowania wraz z wizualizacją i cyfrowym opracowaniem modelu we współpracy z programem ArchiCAD. Zamieszczono niezbędne uwagi praktyczne, od wstępnej koncepcji projektu aż do kreatywnych rozwiązań. W celu przedstawienia poszczególnych etapów pracy zamieszczono wskazówki konieczne do ich realizacji, od momentu rozpoczynającego projekt aż po efekt końcowy, prezentując bogaty wachlarz wykonanych w programie przykładów. Opracowane projekty dotyczą budownictwa jednorodzinnego, budownictwa wielorodzinnego, aranżacji wnętrz przestrzeni publicznych, ogrodów i elementów małej architektury. Uwagi praktyczne obejmują także wykorzystanie oprogramowania do tworzenia i zarządzania przez projektanta pełną dokumentacją techniczną wykonanych projektów architektonicznych, budowlanych, materiałów wykonawczych oraz kosztorysowania. Na zrealizowanych przykładach wskazano, że program komputerowy ArchiCAD daje projektantom dowolność w realizacji ich różnorodnych koncepcji o oryginalnym charakterze, precyzyjnym rozplanowaniu przestrzeni, nadając im odpowiedni kształt i kolor. W końcowej części pracy wskazano na możliwości korzystania z innych programów komputerowych, m.in. z programu komputerowego Artlantis, który jest przeznaczony do tworzenia renderingów przy współpracy z ArchiCADem. Wizualizacja budynków, wnętrz, terenów zieleni z naniesionymi fakturami i kolorami, stworzenie wirtualnego trójwymiarowego modelu oddają rzeczywisty stan obiektu, przenosząc użytkownika w wirtualną przestrzeń. Projekty wykonane w programie ArchiCAD z wykorzystaniem programu Artlantis tworzą wizualizacje różnych typów projektów: domu jednorodzinnego, budynku usługowego, salonu, biura, łazienki, kuchni, ogrodu, altany. Przedstawiono również technologię GDL, która we współpracy z ArchiCADem umożliwia oglądanie zaprojektowanych obiektów, zmianę materiałów, parametrów oraz obserwację ich widoków w różnych płaszczyznach. Pracę nad projektem kończą wskazania dotyczące przygotowania w programie projektu instalacji elektrycznej oraz opracowania rysunków wykonanych w różnych skalach i ich wydruków. Przedstawione przykłady mogą posłużyć jako wskazówki i propozycje podczas realizacji własnych projektów tworzenia nowych osiedli, przyjaznych wnętrz i przestrzeni publicznych.