„Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym” to antologia poświęcona proekologicznym systemom, które są coraz częściej stosowane w obiektach magazynowych i przemysłowych. Zrównoważone budownictwo, kładące szczególną uwagę na ochronę środowiska, staje się normą na dynamicznie rozwijającym się rynku budowlanym. Dzięki kompleksowemu opracowaniu i przejrzystemu podziałowi na główne obszary tematyczne, publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie wielkopowierzchniowym.