Nowoczesny podręcznik, który w uporządkowany i kompleksowy sposób przedstawia problemy występujące w szeroko rozumianej sferze politycznej, jak również zachodzące w niej mechanizmy i tendencje. Powstał z myślą o studentach wielu kierunków, przede wszystkim ekonomii, zarządzania, nauk politycznych oraz prawa i administracji.

„Jerzy Hausner, zwolennik regulacji rynkowych, jest zarazem znawcą zagadnień określanych w literaturze jako «ułomność rynku» z jednej strony i «niesprawności państwa» z drugiej. Stroniąc od monokazualnych, ukierunkowanych rynkowo orientacji, opisuje wzajemną dialektykę rynku i państwa”.

prof. dr hab. Juliusz Gardawski