Bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów. Na potrzeby badań bezpieczeństwa, dokonuje się wielu jego podziałów. Jednym z rodzajów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo publiczne, za które — w niemal zgodnej opinii badaczy zajmujących się naukami o bezpieczeństwie — odpowiada wiele instytucji. Wpływa to bezpośrednio na wymagania im stawiane, które mieszczą się w sferze naukowej i dydaktycznej, a także na szeroki zakres ich przygotowań do wypełniania określonych prawem zadań.