Praktyczny przewodnik po podstawach programowania w języku Visual C# Dowiedz się, jak budować aplikacje przy użyciu Microsoft Visual C# 2012 oraz Visual StudioŽ 2012 – krok po kroku. Idealny dla osób z podstawowymi umiejętnościami programowania, podręcznik ten przedstawia praktyczne ćwiczenia i techniki, które pozwolą perfekcyjnie opanować funkcje języka C# i tworzyć sprawnie działające aplikacje i komponenty dla systemów WindowsŽ. Dowiedz się, jak: • Pracować ze zmiennymi, wyrażeniami, operatorami i metodami • Tworzyć stabilny kod, przechwytujący i obsługujący wyjątki • Reagować na dane wejściowe i gesty użytkownika • Obsługiwać zdarzenia wywoływane przez wiele źródeł • Manipulować zbiorami danych za pomocą tablic i kolekcji • Tworzyć nowe typy danych przy użyciu klas, interfejsów i struktur • Używać wyrażeń LINQ do wyliczania danych • Optymalizować przetwarzanie poprzez stosowanie zadań i operacji asynchronicznych • Budować aplikacje typu Sklep Windows

O autorze John Sharp jest ekspertem w dziedzinie tworzenia aplikacji w środowisku Microsoft .NET Framework i problemów dotyczących współdziałania. Jest współautorem przewodników z serii Microsoft Patterns and Practices, a także autorem książek Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku oraz Microsoft Windows Communication Foundation Step by Step.