Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma umożliwić obywatelowi załatwianie spraw administracyjnych bez konieczności wychodzenia z domu oraz bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych związanych z wydaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ustawa ta jest ważnym aktem w polskim systemie prawa administracyjnego, z którym do czynienia ma każdy dorosły obywatel.
Komentarz w sposób jasny i klarowny przybliża rozwiązania normatywne zawarte w omawianej ustawie. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla radców prawnych, adwokatów, pracowników administracji publicznej, studentów wydziałów prawa i administracji oraz każdego obywatela zainteresowanego załatwieniem spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.
Publikacja oddaje stan prawny z 17 grudnia 2012 r.