Oto mamy na rynku pierwszą monografię poświęconą kryzysowi rozumianemu wielowymiarowo. Książka omawia zarówno aspekty medyczne kryzysu, jak i jego aspekty socjologiczne oraz ekonomiczne. Ważne jest, że Autorzy szczegółowo opisali rozwiązania prawne i systemowe postępowania w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych, wskazując na rolę państwa, samorządu i organizacji pozarządowych.

Monografia napisana jest zrozumiałym językiem. Może być przydatna zarówno dla pracowników służby zdrowia, urzędników, jak i dla przedstawicieli służb mundurowych. Recenzowana książka stanowi cenne uzupełnienie publikacji na temat sytuacji kryzysowych, tak istotnych społecznie z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi i wojną.


Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Wstęp 7

CZĘŚĆ I ASPEKT TEORETYCZNY 9

Rozdział 1

Kryzys - geneza, rodzaje, podstawowe terminy oraz akty prawne 9

Rozdział 2

Metody zarządzania w kryzysie ekonomiczno-gospodarczym

oraz kryzysie w przedsiębiorstwie 24

Rozdział 3

Metody zarządzania w kryzysie środowiskowym 37

Rozdział 4

Metody zarządzania w kryzysie politycznym 50

Rozdział 5

Ochrona infrastruktury krytycznej 65

Rozdział 6

Stres jako element kryzysu 78

Rozdział 7

Skutki narażenia na ostry i przewlekły stres

- ujęcie według klasyfikacji psychiatrycznych 90

CZĘŚĆ II ASPEKT PRAKTYCZNY 103

Rozdział 8

Planowanie, zarządzanie, reagowanie kryzysowe -

rodzaje, podstawowe terminy oraz akty prawne 103

Rozdział 9

Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego 115

Rozdział 10

Gminne i Powiatowe Plany Reagowania Kryzysowego 128

Rozdział 11

Miejskie i Wojewódzkie Plany Reagowania Kryzysowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 140

Rozdział 12

Główne elementy składowe planów reagowania kryzysowego 151

Rozdział 13

System ochrony ludności – zagrożenia wojenne 166

Rozdział 14

System ochrony ludności – zagrożenia czasu pokoju 181

Rozdział 15

Organizacja obrony cywilnej.

Planowanie i organizowanie działań ochrony ludności 194

Rozdział 16

Plany reagowania kryzysowego w raportach Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli. Centralna Aplikacja Raportująca 210

Rozdział 17

Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej.

Dyrektywy, zarządzenia, numer alarmowy 112 225

Zakończenie 242

O Autorach 243