ISBN:9788379263035

Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym

Autor: Kazimierz Rup

Wydawnictwo:

Szybki rozwój przemysłu sprawia, że do środowiska naturalnego dostaje się w sposób niekontrolowany pokaźna ilość odpadów i ścieków. Substancje te często wykazują właściwości toksyczne i mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemu. Zapobieganie tego typu zjawiskom wymaga dokładnego opisu oraz odpowiedniego modelowania matematycznego procesów transportu pędu, masy i ciepła. W niniejszym podręczniku omówiono zagadnienia niezbędne do prawidłowego przewidywania zagrożeń zanieczyszczeniami i zapobiegania im, takie jak:

-   równania mechaniki płynów i ich zastosowanie do modelowania ruchu zanieczyszczeń w środowisku wodnym i atmosferze,

- modelowanie i przewidywanie zagrożenia zanieczyszczeniami zbiorników wodnych,

- zasady ilościowego opisu przemieszczania się zanieczyszczeń oraz oceny ich stężenia w rzekach i kanałach,

- mechanizmy przemieszczania się zanieczyszczeń w glebie w wyniku filtracji wód gruntowych,

- rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu,

- sposoby przewidywania stopnia skażenia atmosfery.

Ponadto w książce zamieszczono również wiele ciekawych i dobrze dobranych przykładów obliczeniowych dotyczących aktualnych problemów z zakresu ochrony środowiska.

Wydawnictwo WNT poleca podręcznik studentom inżynierii i ochrony środowiska, kierunków mechaniczno-inżynieryjnych oraz inżynierii chemicznej i procesowej wyższych uczelni technicznych, a także pracownikom instytutów badawczych i laboratoriów zajmujących się inżynierią i ochroną środowiska.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Kazimierz Rup - inne e-booki

E-booki podobne do "Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym"