Pole tematyczne rozrywki, stanowiącej niewątpliwie nieodłączny komponent miasta czy wsi w ich tak fizycznym, jak i społecznym sensie, stanowi przedmiot rozważań w prezentowanym tomie ósmym. Autorom poszczególnych tekstów w sposób wartościowy poznawczo i merytorycznie udało się potwierdzić, że kategoria „rozrywka” funkcjonuje w sposób zróżnicowany na płaszczyźnie językowej i kulturowej, ma swoje onomastyczne reprezentacje oraz jest niewątpliwie tropem kultury zmiennym w czasie, uwarunkowanym typem kultury, pokoleniowo, społecznie i środowiskowo itd.