National Geographic to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek medialnych na świecie, kojarzonych najczęściej z charakterystyczną żółtą ramką, świetnymi fotografiami (i filmami) czy nauką podawaną w popularnej formie. Historia magazynu sięga XIX wieku (…). Dziś (…) magazyn ma zasięg globalny, wydawanych jest kilkadziesiąt edycji lokalnych w różnych językach (w polskim od 1999 roku). Czasopismo wspiera poważne badania i wyprawy eksploratorskie, będąc fundamentem dużej grupy medialnej – spółki zawiązanej przez National Geographic Society (towarzystwa naukowego, które założyło ten magazyn, kierując się naukową misją) i The Walt Disney Company, tj. jednego z największych koncernów medialnych na świecie. Taki mariaż misji i komercji widoczny jest nie tylko na łamach tego miesięcznika, ale też w mediach powiązanych z tą globalną marką (…). Niniejsza monografia ma ukazać (…) misyjno-komercyjny fenomen National Geographic. Należy zatem traktować ją jako studium przypadku, poświęcone jednej marce medialnej, której bez wątpienia należy się osobna publikacja. (…) Jej głównym celem jest (…) ukazanie (…) globalnej marki multimedialnej, zaangażowanej w realizację misji National Geographic Society, w tym globalnej misji ochrony planety. (Fragment Wprowadzenia)