Słownik polsko-szwedzki • szwedzko-polski zawiera około 14000 haseł głównie z zakresu słownictwa ogólnego, ale także pewną ilość terminów specjalistycznych z różnych dziedzin takich jak np. nauki przyrodnicze, technika, medycyna, turystyka.

Wyrażenia podano w ścisłym porządku alfabetycznym. W pierwszej części znajduje się słownik polsko-szwedzki, a w części drugiej szwedzko-polski. Dla wszystkich haseł szwedzkich w obu częściach słownika podano uproszczoną wymowę zapisaną przy użyciu znaków polskiego alfabetu.

Część słownikowa jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem omawiającym najważniejsze cechy języka szwedzkiego i wymowy szwedzkiej.

Słownik może oczywiście służyć nie tylko do nauki – będzie na pewno przydatny podczas wyjazdów zagranicznych – turystycznych, biznesowych, do pracy itp.