ISBN:9788380842311

Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce

Autor: Łukasz Tomczyk

Wydawnictwo: Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Na potrzeby celów pracy wyodrębniłem cztery rozdziały dookreślające terminologię, procesy, mechanizmy oraz charakterystykę powstawania,podtrzymywania i wygaszania sił społecznych, będących edukacyjną odpowiedzią na zjawisko wykluczenia cyfrowego. W części wprowadzającej scharakteryzowałem środowisko życia w perspektywie działań o charakterze wychowawczym. Całość rozważań teoretycznych i analiz empirycznych usytuowałem korzystając z dorobku badaczy pedagogiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wychowania oraz sił ludzkich i społecznych autorstwa Heleny Radlińskiej2. W drugim rozdziale podjąłem próbę ukazania zaangażowania społecznego w Polsce w szerszej perspektywie społecznej oraz przez pryzmat indywidualnych uwarunkowań. Składową tej części są rozważania na temat kapitału ludzkiego i społecznego, dającego szansę na efektywną realizację działań wolontariackich. Usytuowanie zaangażowania społecznego Latarników wymagało uzupełnienia rozważań o podrozdział ukazujący specyfikę praktyki pedagogicznej, a więc fragmentu stricte metodycznego. W trzeciej części scharakteryzowałem przemiany społeczne na tle powstawania społeczeństwa informacyjnego oraz związanych z tym przeobrażeń w zakresie stylu życia współczesnych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym. Następstwem intensywnej implementacji rozwiązań informatycznych w życie codzienne stało się wyodrębnienie grup korzystających z nowych mediów i środowisk będących offline, dlatego też w tym fragmencie pracy gruntownie zdefiniowałem zjawisko wykluczenia cyfrowego oraz rozwiązań sprzyjających redukcji opisywanego podrodzaju wykluczenia społecznego. Ostatni rozdział dopełnia obraz interesariuszy zaangażowanych w działania Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans ukazując cechy swoiste beneficjentów sił społecznych. W końcowym fragmencie pracy zaprezentowałem sylwetkę seniora w perspektywie społecznej i edukacyjnej. Analiza uwarunkowań działań podejmowanych przez Latarników byłaby niepełna bez rozumienia status quo współczesnych seniorów. Ze Wstępu

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 15.20 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
19.00 zł litres.pl
mobi epub
16.41 zł ebuczek.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
15.20 zł ibuk.pl
pdf
16.16 zł vagabook.pl
pdf
16.91 zł swiatebookow.pl
pdf
17.10 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce"