„Przekrój” był jednym z ciekawszych i najbardziej poczytnych tygodników w Polsce ukazujących się po II wojnie światowej. Przedmiotem I tomu monografii stała się analiza zawartości numerów pisma Mariana Eilego z lat 1945-1948, ze szczególnym uwzględnieniem kultury literackiej i artystycznej na jego łamach. Pismo wyróżniało się na tle innych periodyków i pełniło rolę swoistego „salonu literackiego”, wpływając na kształtowanie się oblicza polskiego dziennikarstwa. „Przekrój” był tygodnikiem kulturotwórczym, socjalizacyjnym i integracyjnym o dużej sile oddziaływania, „europeizował” czytelników, popularyzował literaturę i sztukę, dobre obyczaje i postawę liberalną. W monografii opisano także twórców „Przekroju”, a ich biografie zostały wzbogacone o anegdoty i wspomnienia najbliższych współpracowników. Książka zawiera bogaty materiał fotograficzny ilustrujący opisywane treści.