„Rachunkowość jednostek oświatowych 2023” stanowi zbiór informacji niezbędnych w pracy osób zajmujących się sprawami finansowymi szkół, przedszkoli i żłobków. Poradnik zawiera gotowe wzory dokumentów oraz przykłady księgowań, dzięki którym przedstawiciele służb finansowych tych jednostek bez problemu wypełnią ciążące na nich obowiązki. W przystępny sposób prezentuje zasady ewidencji dochodów i przychodów oraz wydatków, a także rozrachunków i rozliczeń w jednostkach oświatowych. Korzystając z tej publikacji: - poznasz zasady inwentaryzowania majątku trwałego swojej jednostki; - dowiesz się, jak gospodarować środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych; - uzyskasz pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów ewidencyjnych.