W publikacji przedstawiono problematykę prawa spółek, umów handlowych i innych instytucji prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. Większość opracowań zamieszczonych w książce została zaprezentowana podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Białowieży. Zawarto w nich zarówno konstruktywna krytykę przygotowanych dotychczas przez ustawodawcę zmian w polskim prawie cywilnym, jak również konkretne propozycje rozwiązań prawnych.

Adresaci:

Książka jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli nauki, ale także dla sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Ponadto będzie przydatna osobom zajmującym się procesami legislacyjnymi i pracującym nad reforma polskiego prawa cywilnego i handlowego.