Taki dosyć chaotyczny zbiór moich wierszy zamieszczonych na blogu www.wojciech2.blogspot.com. Wiele z nich zostało napisanych pod wpływem chwili, dla znajomych. Zapraszam. Wojciech Paweł Wiatr urodził się w II połowie XX wieku we Wrześni. Był lotnikiem, urzędnikiem…, jednak zawsze był przede wszystkim człowiekiem zawsze związanym ze sztuką, poezją. www.wojciech2.blogspot.com