TOP 10 Styczeń 2023 początek roku w kadrach to zestawienie najciekawszych artykułów z zakresu płac oraz prawa pracy. W naszej publikacji szczegółowo omawiamy tematy dotyczące wypełniania deklaracji, jakie należy przekazać do urzędu na początku roku, czyli: • informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fzycznych PIT-11, • deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek PIT-4R, • deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. Dodatkowo wskazujemy, jak wypełnić nowe oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek PIT-2. Opracowanie pozwoli na poznanie zmian, jakie zaczną obowiązywać w 2023 roku!