W ciągu kilku ostatnich lat na rynku upowszechniła się technologia związana z użyciem tzw. robotów softwarowych (Robotic Process Automation - RPA), czyli specjalistycznego oprogramowania do wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych zadań. Naśladuje on ludzkie zachowanie i umiejętności, takie jak m.in. interakcja z systemami informatycznymi, przetwarzanie danych czy podejmowanie decyzji na podstawie określonych zasad. Współczesne roboty softwarowe stanowią inteligentną i łatwą w obsłudze cyfrową siłę roboczą, która dzięki nowym funkcjom i integracji z interfejsem użytkownika jest w stanie wykonywać działania wcześniej realizowane wyłącznie przez ludzi. Przygotowana monografia łączy koncepcję i uwarunkowania rozwiązań z zakresu technologii RPA z aspektami organizacyjnymi małych i średnich przedsiębiorstw. Rozważania podjęte w niniejszej pracy koncentrują się na akceptacji technologii RPA przez pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Autorka zidentyfikowała w niej czynniki wpływające na akceptację technologii RPA oraz opracowała model akceptacji technologii RPA (MARPA) w automatyzacji procesów biznesowych przez pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Model ten poprzez uwzględnienie zidentyfikowanych czynników powinien stanowić rozwiązanie o wysokim poziomie użyteczności dla przedsiębiorstwa.