Humorystyczna parodia rozprawy naukowej na temat słynnego rycerza Zawiszy Czarnego.

Nie stroniąc od ironii, autor zmierza do wyjaśnienia niezłomnej woli zwycięstwa, jaką zasłynął wielki rycerz Zawisza Czarny podczas swego słynnego pojedynku z Janem Aragońskim na zamku w Perpignon. Zdarzenia opisane zostały w barwny sposób, przy czym w całości w oparciu o autentyczne dokumenty źródłowe i historyczne fakty. Opowieść wiernie odtwarza realia epoki, w której wspomnianym bohaterom przyszło żyć i zmagać się zbrojnie na „udeptanej ziemi”.