Wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku technicznego, sporządzania dokumentacji technicznej, matematyki, mechaniki oraz elektrotechniki

Maszyny elektryczne, transformatory, napęd elektryczny i przekształtniki

Rozdzielnice elektroenergetyczne

Kompensacja mocy biernej