ISBN:9788381076579

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Autor: Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Teresa Bińczycka-Majewska, Krzysztof Wojciech Baran

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Tom II "Systemu Prawa Pracy" obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:
- indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
- nawiązanie umownego stosunku pracy,
- indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
- charakter prawny stosunku pracy,
- podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
- swoboda umów w stosunkach pracy,
- umowa przedwstępna prawa pracy,
- umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
- przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
- przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
- ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy),
- szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
- roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
- zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).
Tom II "Systemu prawa pracy" to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach zamieszczonych w tej pracy.
Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłębione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytucji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judykatury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania prawa pracy.
Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.132 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 239.96 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
255.24 zł empik.pl
epub
  127.62 zł
w programie Nexto Premium
237.37 zł nexto.pl
epub
239.96 zł gandalf.com.pl
epub
255.24 zł legimi.com
epub
255.24 zł virtualo.pl

Marzena Szabłowska-Juckiewicz - inne e-booki

Teresa Bińczycka-Majewska - inne e-booki

Krzysztof Wojciech Baran - inne e-booki

E-booki podobne do "System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna"