Książka to przegląd wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Polsce w okresie odzyskiwania niepodległości po rozbiorach aż do II wojny światowej. Autor opisuje jakie wyzwania napotkała młoda niepodległa Rzeczpospolita oraz jak kultura i sztuka przyczyniły się do kształtowania tożsamości narodowej. Książka przybliża czytelnikom kluczowe postacie, wydarzenia i dzieła artystyczne tego okresu, ukazując, jakie znaczenie miały dla kształtowania narodowej tożsamości i ducha tego czasu.