Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie maj 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA MAJ 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo-płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Rozliczenie wydatku na poczęstunek dla zespołów przeprowadzających i nadzorujących egzaminy maturalne 4.Pracownik niepedagogiczny uprawniony do dodatku stażowego nie będzie wskazywał podstawowego i dodatkowego miejsca pracy 5.Skrócona kadencja dyrektora powołanego w trakcie roku szkolnego 6.Rok szkolny 2014/2015 bez podwyżek   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 7.Objęcie nauczyciela ochroną związkową po wręczeniu wypowiedzenia oznacza konieczność jego wycofania   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE STOSUNEK PRACY 8.Zmiana limitu pracowników chronionych przez związki zawodowe   URLOPY 9.Przerwa między urlopami dla poratowania zdrowia nie musi być przepracowana 10.Sam fakt nabycia uprawnień emerytalnych, a nie korzystanie z nich, pozbawia nauczyciela prawa do urlopu zdrowotnego 11.Udzielanie urlopu uzupełniającego po urlopie wychowawczym   PORADY KADROWE – PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI DOKUMENTACJA KADROWA 12.Na wniosek pracownika dyrektor może wydać kopię dokumentu z jego teczki osobowej 13.Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przechowuje się w oddzielnym rejestrze   STOSUNEK PRACY 14.Bezpłatny okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 15.Nieobecność w pracy po upływie okresu zasiłkowego oznacza się jako „chorobowe”   URLOPY 16.Płatne zwolnienie na opiekę – do dnia ukończenia przez dziecko 14. roku życia   PORADY PŁACOWE WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 17.Ekwiwalent za pracę po feriach zimowych 18.Po umorzeniu postępowania dyscyplinarnego nauczyciel może zażądać odsetek od wstrzymanego wynagrodzenia   ODPRAWY 19.Ksiądz zatrudniony w szkole ma prawo do odprawy rentowej 20.Odprawa emerytalna po przyznaniu emerytury przez sąd   NARZĘDZIA KADROWE 21.ZFŚS – NALICZANIE I RATY ODPISÓW   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 22.ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA – UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY   TEMATY NUMERU 23.ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 24.ZMIANY KADROWE WOBEC NAUCZYCIELA ZWIĄZKOWCA
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie maj 2014 r."