ISBN:9788326933974

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie listopad 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Wysokość świadczeń świątecznych uzależniona jest od sytuacji socjalnej i życiowe 2.Do końca listopada szkoły mogą ubiegać się o dotacje na przekształcenie szkolnego sklepiku w zdrowy bufet 3.Wpłatę za zniszczony podręcznik rodzice przekazują na konto MEN 4.Od stycznia podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników niepedagogicznych 5.Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego ułatwia kontrolę zwolnień lekarskich 6.Zakaz używania e-papierosów w szkole można umieścić w statucie szkoły LISTY DO REDAKCJI Kształcenie i wychowanie 7.Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można organizować na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 8.Zajęć indywidualnego nauczania uczeń nie może realizować poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z klasą 9.W technikum wiodący język obcy powinien być ukierunkowany zawodowo 10.Organizacja zajęć z religii to obowiązek organu prowadzącego przy współudziale dyrektorów szkół Kadry i płace 11.Dyrektor musi przyjąć zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy wystawione przez każdego lekarza medycyny pracy 12.Pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na jego wniosek 13.Zmiany planu rozwoju zawodowego w czasie stażu mogą być dokonywane tylko z inicjatywy dyrektora 14.Dyrektor może dofinansować pracownikowi niepedagogicznemu studia pedagogiczne 15.Zniżki na przejazdy dla nauczycieli ustala przedsiębiorstwo 16.Dyrektor może dać podwyżkę grupie nauczycieli 17.Nauczyciel nie może zrezygnować z dodatku motywacyjnego 18.Duplikat świadectwa ukończenia szkoły musi być podpisany przez dyrektora szkoły 19.Nauczyciel ze stopniem doktora odbywa staż na nauczyciela mianowanego przez rok i 9 miesięcy 20.Przepisy nie zakazują dyrektorowi zatrudnienia w szkole członka rodziny 21.Organ prowadzący nie może nakazać dyrektorowi sfinansowania studiów konkretnego nauczyciela Finanse i rachunkowość 22.Wynagrodzenie z dodatkowej umowy zlecenia zawartej w szkole w całości należy przekazać komornikowi 23.Dziecku rodziców zatrudnionych w jednej szkole przysługuje jedno świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Organizacja pracy szkoły 24.W dniu wolnym od zajęć, odrabianym w sobotę, należy zorganizować opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 25.Pieczęć nagłówkowa szkoły może być otoczona ramką 26.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest ważna do momentu dokonania oceny pracy lub kolejnej oceny dorobku zawodowego 27.Dyrektor ustala tygodniowy wymiar zajęć z etyki Bezpieczeństwo i opieka 28.Szkoła ma obowiązek kontrolować, czy uczeń, który nie chodzi na określone lekcje, np. etyki, jest we wskazanym miejscu ZDANIEM EKSPERTA 29.Lista świadczeń, które można sfinansować z ZFŚS KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE 30.Harmonogram zajęć ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 31.Informacja publiczna w szkołach i placówkach oświatowych 32.Ocena ryzyka w kontroli zarządczej – analiza i reakcja

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie listopad 2014 r."