Prezentowana książka poświęcona jest kompetencjom kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii zakłada, że człowiek jest najważniejszym potencjałem firmy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się ona na tyle, że zaczęła wyznaczać wartość przedsiębiorstwa i decydować o jego konkurencyjności. Opracowanie zawiera analizę czynników determinujących kompetencje kadry kierowniczej w formowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W publikacji przedstawiono problematykę wykorzystania kompetencji kierowników uczestniczących w zmianach oraz przeanalizowano strukturę kluczowych kompetencji menedżerów z punktu widzenia realizowanych celów. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji kapitału ludzkiego, zarówno z punktu widzenia zarządzania sektorem prywatnym, jak i publicznym. Praca stanowi materiał źródłowy dla przedstawicieli nauki i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, administracji i nauk politycznych. Książka jest również istotnym źródłem wiedzy dla kierowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy poprzez studiowanie pozycji naukowych. Słowem – dla tych wszystkich, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się z problemem rozwoju kompetencji w zakresie tworzenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.