Z historii prasy „Wiadomości różne Cudzoziemskie” jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku to praca poświęcona analizie fenomenu dziennikarskiego, jakim były tytułowe „Wiadomości różne Cudzoziemskie”, ukazującego się w latach 1696-1705. Książka podzielona jest na trzy części. Autor rozpoczyna, w części pierwszej, od prezentacji sylwetki Jerzego Aleksandra Priamiego jako twórcy i redaktora „Wiadomości różnych Cudzoziemskich” po to, by uzupełnić luki funkcjonujące w biografii owej postaci. Dalej prezentuje tło komunikacyjne w Polsce i Europie doby nowożytnej Dokonuje tu również charakterystyki pisma, porównując je i zestawiając z takimi formami komunikacji jak kalendarze, silva rerum, czy gazety rękopiśmienne. W tej części również możemy zapoznać się z szeregiem szczegółowych informacji na temat realiów funkcjonowania prasy nowożytnej (warsztatem, trudnościami i kształtowaniem się zawodu dziennikarza).  Część druga narracji poświęcona jest problemom jakości informacji prezentowanej w prasie nowożytnej. Warto tu dostrzec staranną analizę treści numerów pisma pod kontem używanej kategorii theatrum mundi, którą autor uzupełnia o komponenty współczesnej wiedzy na temat komunikacji i komunikowania co sprawia, iż praca zyskuje wymiar interdyscyplinarny, balansując między naukami humanistycznymi a społecznymi. W tej części możemy zapoznać się z prezentowaniem wybranych państw i nacji na łamach „Wiadomości różnych Cudzoziemskich” i będą to kolejno: Francja, Turcja i Rosja. Dodatkowo, zgodnie z założeniami kategorii theatrum mundi, autor przedstawia pozostałe wartości informacyjne oraz obrazowania rzeczywistości komunikacyjnej, jak na przykład stosunek polskiego społeczeństwa nowożytno do wiary i przyrody. Część trzecia to zestawienie analizowanych egzemplarzy pisma uwzględniające przy tym zawartość tematyczną poszczególnych numerów. Zamieszczenie takiego materiału z całą pewnością ułatwi pracę kolejnym analitykom prasy staropolskiej. Publikacja ta jest warta polecenia każdemu kto interesuje się prasą staropolską, społecznymi wyobrażeniami zbiorowymi, kształtowaniem się stereotypów i mitów narodowych. Zawiera wiele cennych uwag i dywagacji, a także stanowi poważny przyczynek do reaktywacji badań nad prasą staropolską jako materiałem źródłowym. WstępO potrzebie badań nad prasą staropolskąZałożenia metodologiczneRozdział I: „Wiadomości różne Cudzoziemskie” na tle rozwoju prasy w Polsce i Europie na przełomie XVII i XVIII wiekuJerzy Aleksander Priami - redaktor i wydawca „Wiadomości różnych Cudzosiemskich”Monopol wydawniczy w PolsceKonkurencja i walka o pozycjęDziałalność wydawnicza Priamiego. Priami jako wydawca „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”Priami a pisma: „Mercurius Polonicus”, „Awizy”, „Gazeta z Warszaw”Czy pisma można połączyć„Wiadomości różne Cudzoziemskie” charakterystyka pismaZmiana tytułów pisma„Wiadomości różne Cudzoziemskie” na tle komunikacji europejskiejSytuacja komunikacyjno-informacyjna w Polsce na przełomie XVII i XVIII wiekuCechy przekazów informacyjnychŹródła wiedzy dziennikarskiejWarsztat dziennikarskiRozdział 2: Theatrum mundi społeczeństwa staropolskiego na łamach „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”Theatrum mundi jako kategoria teoretycznaObraz świata w przekazach prasowych „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”Obraz Francji i FrancuzówObraz Turcji i TurkówObraz Rosji i RosjaninaInne obrazowania narodowePozostałe formy obrazowania świata - negatywizm i teizmKalendarium analizowanych egzemplarzy „Wiadomości różnych Cudzoziemskich”ZakończenieBibliografiaPrzypisy