Mistrzostwo w zawodzie nauczyciela stanowi osnowę podjętych w niniejszym opracowaniu zaciekawień i dociekań. Zaprezentowane rozważania dostarczają wiedzy o procesie edukacji oraz o podmiotach edukacji – dziecku, rodzicach i nauczycielu, którzy podejmują konfrontację wobec dylematów wynikających z dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości społecznej i bezwzględnie ją rewidują. Zmieniające się wymogi, kierowane wobec współczesnej edukacji, pozwalają snuć w przedkładanej Czytelnikowi monografii refleksje na temat powinności, jakie wymagane są od pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w teraźniejszości obywatelskiej.