W połowie 2024 r. podatnicy będą musieli zmierzyć się z rewolucją w zakresie fakturowania. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2024 r. wszystkie faktury dla podmiotów gospodarczych (B2B) będą wystawiane i odbierane w formie elektronicznej w określonej strukturze za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Publikacja „KSeF. Wdrożenie w firmie” jest obszernym przewodnikiem po KSeF, prezentującym zasady oraz praktyczne aspekty jego funkcjonowania. Przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za rozliczenie VAT w firmie, księgowi i główni księgowi, a także właściciele i pracownicy biur rachunkowych dowiedzą się z poradnika, jak korzystać z KSeF oraz jakie działania należy podjąć, aby z sukcesem wdrożyć KSeF.
W kolejnych częściach tej publikacji przedstawione zostały: główne cele i założenia KSeF, praktyczne aspekty wynikające z korzystania z tego systemu, włączając w to proces wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, przechowywanie dokumentów w systemie, rodzaje dostępu oraz narzędzia ułatwiające korzystanie z KSeF. Poradnik kończy się analizą awarii systemu, problemów praktycznych, jakie mogą wyniknąć w trakcie korzystania z KSeF, jak również przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania.
Z publikacji Czytelnik dowie się między innymi:
• jak przebiega proces wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych,
• jakie są rodzaje dostępu oraz narzędzia ułatwiające korzystanie z KSeF,
• jak radzić sobie podczas awarii KSeF,
• jakie problemy praktyczne mogą pojawić się w trakcie korzystania z KSeF.