Współczesny świat, jak nigdy przedtem, istnieje w sytuacji globalnej współzależności i jak nigdy przedtem potrzebuje globalnego porządku, który by regulował współistnienie wielu państw i regionów. Paradoksalnie jednak taki światowy ład, zdaniem Henryego Kissingera, nie istnieje, nigdy nie istniał i istnieć nie może. Zdano sobie z tego sprawę szczególnie po 11 września 2001 roku, bo jak tu ustanowić wspólny porządek w sytuacji, gdy jakaś część świata odrzuca wyznawane przez nas wartości, nawet te najbardziej podstawowe? To niewykonalne.

Henry Kissinger jest jednym z czołowych współczesnych polityków, dyplomatą, doradcą prezydentów od lat analizującym wyzwania, przed którymi staje świat w XXI wieku. Odmienne perspektywy historyczne, trwające konflikty, błyskawicznie rozwijana i coraz szerzej dostępna technologia, a przede wszystkim narastające ekstremizmy ideologiczne coraz bardziej dzielą świat. Każdy region, cywilizacja czy imperium tworzyły i wcielały w życie własne koncepcje, gdzie indziej umiejscawiały centrum świata i swoich barbarzyńców. Czym innym był ład dla Chińczyków, a czym innym dla Europejczyków. Na innych fundamentach oparty jest ustrój Stanów Zjednoczonych, a na innych państw, w których główną ideologią jest islam.

Nigdy nie było żadnego prawdziwie globalnego „porządku światowego”. Mieliśmy jedynie do czynienia z porządkami regionalnymi: porządek europejski (europejsko-amerykański), porządek chiński i porządek islamski. Był czas, że wszystkie te lokalne porządki były zdominowane przez ład Europejski, ale ta epoka należy już do przeszłości.

Kissinger z właściwą sobie przenikliwością analizuje bieżącą sytuację polityczną przez pryzmat historii oraz wydarzeń, w których uczestniczył i które współtworzył. Stara się również odpowiedzieć na pytanie jak dzisiaj wygląda tak zwany porządek światowy, czy raczej w jaki sposób możliwe jest osiągnięcie jako takiego porządku w sytuacji panującego międzynarodowego chaosu.

 

""Porządek światowy" to Kissinger w całej swojej klasie, łączący ostrość postrzegania świata z szerokim spojrzeniem na współczesność." Hillary Clinton, „The Washington Post”

"Trudno o bardziej współczesną książkę. Kissinger przedstawia problemy dzisiejszego świata i rolę Stanów Zjednoczonych w coraz bardziej rozdartej rzeczywistości." Michiko Kakutani, „The New York Times”

"Przemyślenia Kissingera dotyczące porządku współczesnego świata powinny być lekturą obowiązkową wszystkich kandydatów startujących w najbliższych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych." „The Financial Times”

"Jeżeli uważasz, że współczesne Stany Zjednoczone nie mają problemów, nie sięgaj po tę książkę. Jeżeli jednak dostrzegasz rozpad niegdysiejszego porządku, najnowsze dzieło Kissingera jest właśnie dla ciebie." John Micklethwait, „The New York Times Book Review”