ISBN:9788381070881

Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor: Krzysztof Stefański, Tomasz Duraj, Dariusz Makowski, Elżbieta Ura, Marcin Wujczyk, Krzysztof Wojciech Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Maria Bosak, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Ewelina Kumor-Jezierska, Marzena Łabędź, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Iw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA

Stron: 1012

Opłacalność: 15.58 zł/100 stron

Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie ustalania wynagradzania pracowników za okres urlopu i innych okresów niewykonywania pracy, obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, podróży służbowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, przygotowania zawodowego młodocianych, wymogów w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej czy zasad wystawiania świadectwa pracy. Wiele miejsca poświęcono również aktom wykonawczym regulującym obszar zbiorowego prawa pracy. Można tu wymienić rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy czy rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego. Omówiono również akty z pogranicza prawa pracy i innych dziedzin prawa, m.in. określające zasady postępowania w razie wypadku przy pracy czy regulujące pracę nakładczą. Warto wskazać, że w komentarzu ujęto również najnowsze akty, które nie były jeszcze przedmiotem tak szczegółowej analizy, m.in. obowiązujące od 2016 r. rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. W publikacji zaprezentowano nie tylko obowiązujące przepisy, ale również dorobek judykatury i doktryny. Autorzy nie ograniczyli się do teoretycznej analizy poszczególnych przepisów, ale wskazali również praktyczne implikacje i rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. W wielu przypadkach komentarz został poparty praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie danego przepisu. Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników zajmujących się prawem pracy, jak i osób, które w swojej codziennej pracy spotykają się z zawiłościami indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. W szczególności komentarz będzie pomocny pracownikom działów kadr, płac czy HR, a także osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz współpracę ze związkami zawodowymi. Autorami komentarzy do poszczególnych aktów są wybitni przedstawiciele doktryny i praktyki prawa pracy.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.86 zł

Znaleziono 2 ofert ebooków od 157.68 zł

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
157.68 zł gandalf.com.pl
epub pdf
169.88 zł virtualo.pl

Krzysztof Stefański - inne e-booki

Tomasz Duraj - inne e-booki

Dariusz Makowski - inne e-booki

Elżbieta Ura - inne e-booki

Marcin Wujczyk - inne e-booki

Krzysztof Wojciech Baran - inne e-booki

Maria Bosak - inne e-booki

Daniel Książek - inne e-booki

Mariusz Lekston - inne e-booki

Ewelina Kumor-Jezierska - inne e-booki

Marzena Łabędź - inne e-booki

Mirosław Włodarczyk - inne e-booki

Teresa Wyka - inne e-booki

E-booki podobne do "Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz"