Niniejsze wydanie Księgi Dwunastu Mniejszych Proroków w tłumaczeniu Rabina Izaaka Cylkowa jest pierwszą w pełni cyfrowa publikacją tej Księgi. Była pierwotnie wydana w 1901 roku w Krakowie, a wszystkie następne wydania były jedynie kopią XIXw druku.

Niniejsze wydanie powstało przez ręczne przepisanie oryginalnego tekstu Rabina Cylkowa do szeregu formatów elektronicznych. Więcej informacji na stronie www.cylkow.pl