ISBN:9788373831063

Przemiany więzi społecznych

Autor: Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Żyjemy w czasach przyspieszonych przemian – społecznych, ekonomicznych i politycznych – które przeobrażają obecnie większość społeczeństw i większość obszarów ludzkiego życia. Z dnia na dzień zmieniają się nie tylko zasady ustrojowe w poszczególnych krajach, lecz także na naszych oczach głębokim przekształceniom ulegają również sposoby pracy, formy rodziny, sposoby uczestniczenia w życiu politycznym, komunikowania się i odnoszenia do siebie, stanowiące niewzruszony, wydawałoby się, fundament życia społecznego. Tempo zmian i ich skomplikowane mechanizmy, utrudniają ludziom samo rozpoznanie tego, co właściwie się z nimi dzieje.
Ten stan konfuzji poznawczej obejmuje również socjologów. Część badaczy pisze o kryzysie społeczeństwa lub wręcz jego rozpadzie, inni w sposób równie stanowczy ogłaszają narodziny nowej formy życia społecznego – społeczeństwa ponowoczesnego, jeszcze inni od lat głoszą kryzys socjologii, która rozproszona między cząstkowe badania, nie jest w stanie wytworzyć żadnego ogólniejszego obrazu ani współczesnej rzeczywistości, ani zmiany społecznej jako takiej.
Niniejsza publikacja to próba odpowiedzi na pytanie, jak powstają więzi, w jaki sposób ulegają rozbiciu i jak są na nowo zawiązywane. Traktujemy ją jako wstęp do rozważań nad tym, co nas wszystkich obecnie dotyka – niezależnie od tego, w jakich specyficznych warunkach żyjemy – nad przebiegiem i skutkami globalnej zmiany społecznej. Stanowi zarazem zaproszenie do dyskusji nad podstawami myślenia socjologicznego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Anna Giza-Poleszczuk - inne e-booki

Mirosława Marody - inne e-booki

E-booki podobne do "Przemiany więzi społecznych"