Dla każdego pracodawcy konieczność poprawnego ustalania harmonogramu czasu pracy pracowników przy jednoczesnym zachowaniu przepisów prawa pracy może stać się wyzwaniem. Pracodawcy wprowadzają systemy czasu pracy zgodnie ze swoimi potrzebami. W wielu wypadkach wymaga to posiadania sporej wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy. Przepisy prawa pracy dopuszczają bowiem stosowanie różnych systemów czasu pracy. Różnią się one długością dobowego wymiaru czasu pracy, okresami rozliczeniowymi i innymi cechami charakterystycznymi dla danego systemu.

Rozkłady czasu pracy obejmują dni i godziny pracy. Należy je odnieść do potrzeb jednostki, połączyć z rozkładami pracy innych pracowników oraz obowiązującymi przepisami. Zdarza się w praktyce, że to wszystko nie tworzy spójnej całości i pojawia się wiele błędów już na etapie tworzenia regulaminów pracy dotyczących rozkładów czasu pracy.

Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach opisuje:

● na czym polega tworzenie rozkładu czasu pracy,

● w jaki sposób ustalać systemy i rozkłady czasu pracy,

● kiedy pracodawca jest zwolniony z tworzenia rozkładu czasu pracy,

● o czym należy pamiętać, aby właściwie ustalić harmonogram czasu pracy,

● jakie są najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu harmonogramów czasu pracy i planowaniu rozkładów czasu pracy.

To aktualne i praktyczne opracowanie jest wsparciem dla osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów czasu pracy i planowanie rozkładów czasu pracy. Skorzystają z niego przede wszystkim specjaliści ds. kadr, a także pracodawcy i dyrektorzy działów HR.